Linn Jacobsson

IMG_6618

 


Linn Jacobsson, 26 år och bosatt i Ystad i södra Sverige. Här kan ni följa mig i min vardag där jag delar med mig av de jag Ä L S K A R – Allt som tillhör en hälsosam livsstil.

I N S T A G R A M: @linnjacobsson

K O N T A K T: linn-jacobsson@live.com


Linn Jacobsson, 26 year and living in Ystad in south Sweden. Here you can follow my everyday life where I share what I  L O V E  – Everything that belongs to a healthy lifestyle.

I N S T A G R A M: @linnjacobsson

C O N T A C T: linn-jacobsson@live.com

Posted in B I O.

2 Comments

Leave a Comment