BE YOURSELF

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

För mig är det väldigt viktigt att känna mig trygg i mig själv och att alltid vara den jag är. Att kunna gå min egen väg och inte låta mig påverkas av andra. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte trott på mig själv för att vara den jag trivs med att vara. För mig handlar det inte om att bygga upp en bild av någonting utan för mig handlar det om att visa att man faktiskt kan komma dit man vill om man bara låter sig tro på sig själv. Det viktigaste är att aldrig jämföra eller låta dig falla tillbaka på andras åsikter. Det är inte dem som är viktiga. Det som är viktigt är du och vara den du känner dig trygg med i att vara!

Ta hand om dig själv.

Love, L

——

For me it´s very important to feel confident in myself and to always be who I am. Being able to walk my own path and not let myself be influenced by others. I hadn´t been where I am today if I hadn´t believed in myself to be who I enjoying being. For me it´s not about building up a picture of something, for me it´s about showing that you can actually get where you want if you just allow yourself to believe in you. The most important thing is to never compare or let you fall back on others opinions. It´s not those who are important. What´s important is you and be the one you feel comfortable to being.

Take care of  yourself. 

Love, L

Posted in T R A I N I N G.

Leave a Comment